Kimonobox
Obi
Kimono
Yukata
Kids kimono

Featured

Silk furisode cranes
Sticky notes Japan
Pink goldfish

Pink goldfish

9.50€

Tabi karakusa

Tabi karakusa

9.50€

Washi Kimono

Washi Kimono

2.50€

Koinobori 55cm green
Kids red jinbei

Kids red jinbei

35.00€

Blue asanoha

Blue asanoha

12.50€

Black fukuro obi

Black fukuro obi

85.00€

Boys kimono hawk

Boys kimono hawk

99.00€

Japanese style stickers
Mens haori Fuji

Mens haori Fuji

150.00€

Latest

Maru obi persimmon
Orange houmongi kimono
Fukuro obi silver
Fukuro obi gold

Fukuro obi gold

55.00€

Blue white yukata ginko
Red shibori furisode
Purple cotton yukata
Purple shibori juban
Silk blue furisode

Silk blue furisode

120.00€

Silk red furisode

Silk red furisode

150.00€

Japanese plum stickers
Japanese sakura stickers